WITAMY W VP VALEANT W POLSCE

CIEKAWE STRONY

Acnelec (Krem)

Acnelec (Krem)
Kategoria: Trądzik
Postać: Krem
Substancja czynna: Adapalenum
Dostępność: Na receptę
Opakowanie: 30g

Acnelec, 1 mg/g, krem, żel. Skład: 1 gram kremu/żelu zawiera 1 mg adapalenu (adapalenum). Wskazania do stosowania: Łagodny lub średnio nasilony trądzik pospolity (zaskórnikowy, grudkowo-krostkowy). Dawkowanie i sposób podawania: Acnelec należy stosować raz na dobę, najlepiej wieczorem. Leczenie rozpoczyna się od nakładania małych ilości na zmienioną chorobowo skórę, z wyjątkiem okolic oczu i ust oraz fałdów nosowo-policzkowych, 10-15 min. po umyciu i osuszeniu skóry ręcznikiem. Po nałożeniu preparatu należy dokładnie umyć ręce. Jeżeli po trzech miesiącach nie nastąpi wyleczenie, lekarz powinien podjąć decyzję o dalszym stosowaniu produktu leczniczego. Bezpieczeństwo stosowania oraz skuteczność adapalenu nie były badane u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na adapalen lub którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężkie postacie trądziku pospolitego lub trądzik obejmujący dużą powierzchnię skóry, na skórę uszkodzoną, opaloną lub z wypryskiem innym niż trądzikowy; ciąża. Działania niepożądane: Częste (≥1/100 do < 1/10): suchość skóry, podrażnienie skóry, uczucie pieczenia, rumień. Niezbyt częste (≥1/1000 do <1/100): kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk z podrażnienia, uczucie dyskomfortu skóry, oparzenie słoneczne, świąd, łuszczenie się skóry, trądzik. Częstość nieznana: ból i obrzęk skóry, podrażnienie powiek, rumień powiek, świąd powiek, obrzęk powiek. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Należy chronić usta, oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem leczniczym. Acnelec jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. W razie przypadkowego kontaktu z ustami, oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody. W krótkim czasie po rozpoczęciu leczenia może pojawić się zaczerwienienie, podrażnienie i wysuszenie twarzy. W takich przypadkach należy przerwać leczenie na kilka dni, aż do ustąpienia objawów. Podczas stosowania produktu, na skutek ścieńczenia warstwy rogowej naskórka, dochodzi do uwrażliwienia skóry na działanie promieniowania UV i stosowanych miejscowo produktów leczniczych lub kosmetyków. Z uwagi na to podczas leczenia adapalenem należy unikać nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV i słońce (stosując np. nakrycie głowy i filtry ochronne) i nie należy stosować kosmetyków zalecanych do pielęgnacji skóry trądzikowej lub o działaniu ściągającym. Krem: Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Żel: Ze względu na zawartość glikolu propylenowego może powodować podrażnienie skóry; ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Pozwolenie Ministra Zdrowia numer: 21111 (krem), 21112 (żel). Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza. Pełna informacja dostępna na życzenie. Informacji udziela VP Valeant Sp z o.o. sp. j., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, tel.: +48 22 627 28 88, fax: +48 22 627 28 89, www.icnpolfa.pl

Charakterystyka: